Terms of use


Laatste update: 13/07/2020

Algemeen

Deze Terms of Use gaan uit van eLegal Consulting BV, met maatschappelijke zetel te Losschaardstraat 38, 8850 Zwevegem, KBO/BTWnummer 0750.481.080, RPR Gent (afdeling Kortrijk) (verder genoemd ‘eLegal Consulting’).

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige Terms of Use.

Inhoud van de website

eLegal Consulting streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit eLegal Consulting uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert eLegal Consulting bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan. eLegal Consulting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Werking van de website

Daarenboven streeft eLegal Consulting naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. eLegal Consulting kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat.

eLegal Consulting kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

eLegal Consulting behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen etc.) van deze website. Aldus kan deze geenszins worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van eLegal Consulting. Bepaalde afbeeldingen zijn evenwel in eigendom van derde partijen. Op deze afbeeldingen heeft eLegal Consulting een gebruiksrecht overeenkomstig de aan haar gegeven licentie.

Wijzigingen

eLegal Consulting behoudt zich het recht voor onderhavige Terms of Use van tijd tot tijd te wijzigen. eLegal Consulting raadt u aldus aan deze periodiek te bekijken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Terms of Use. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken van het arrondissement waar eLegal Consulting haar maatschappelijke zetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Terms of Use? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. eLegal Consulting streeft ernaar u binnen 24u een antwoord te bieden.

Veel surfplezier!                                                                                                                

  • eLegal Consulting: your online freelance legal counsel