Juridische documentatie voor jouw website - de basis


Is jouw website net 'up and running'? Of heb je jouw ondernemingswebsite net een nieuwe look gegeven?

Heb je daarbij ook gedacht aan het invoegen van de toepasselijke juridische documentatie?

Deze geven de website niet alleen een professionele look, ze zorgen ook voor de nodige bescherming en verzekeren dat jouw website voldoet aan de wetgeving.

 Het gaat meer specifiek over de volgende documenten:

Cookie Policy

In een cookie policy wordt beschreven welke cookies op de website aanwezig zijn en wil de bezoeker van de website informeren over hoe hij met cookies kan omgaan.

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de folder van een browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst worden wanneer een bezoeker de website raadpleegt. Cookies kunnen bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van de website gaan verbeteren of ervoor zorgen dat de bezoeker relevante advertenties gaat zien.

Cookies kunnen op verschillende wijzen geclassificeerd worden. Bijvoorbeeld naar gelang de duur (sessie vs permanente cookies), naar gelang de afkomst (first party vs third party cookies) of naargelang de functionaliteit (noodzakelijke, functionele, analytische of marketing cookies).

Een gekend cookie is Google Analytics dat een eigenaar van een website via statistieken inzichten gaat geven over het gebruik van de website.

Wanneer een website meer dan alleen noodzakelijke of functionele cookies bevat, moet op de website in principe ook een banner geplaatst worden waarmee de bezoeker kan aanduiden al dan niet akkoord te gaan met de analytische en/of marketing cookies.

Privacy Policy

Hieromtrent was de laatste tijd - en nog steeds! - het één en ander te doen! De verplichting van het hebben van een privacy policy kadert in het verstrengde privacy wetgeving - de GDPR (General Data Protection Regulation) - of in het Nederlands - de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Door middel van een privacy policy licht een onderneming toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom. Daarenboven wordt uiteengezet hoe met deze gegevens omgegaan wordt en wat de rechten van de klant/bezoeker zijn dienaangaande.

De klant moet er bijvoorbeeld uitdrukkelijk over geïnformeerd worden dat hij het recht heeft om zijn gegevens te laten aanpassen en zelfs verwijderen! Daarenboven moet hij weten dat hij niet enkel de onderneming kan contacteren in geval van vragen of klachten, maar ook de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Website Policy

In een website policy wordt nog iets verder ingegaan op de inhoud en functionaliteit van de website.

Er zal daarin bijvoorbeeld vermeld worden dat niets van de website zonder meer mag worden gekopieerd. Of dat de inhoud zo goed als mogelijk up to date wordt gehouden, maar het altijd mogelijk is dat er hier en daar een foutje in de tekst is geslopen.

Een website policy beschermt de onderneming dus en tracht minstens verwarring over bepaalde topics uit te sluiten.

=> Bestel nu het Nederlandse website pakket met de 3 documenten op maat van jouw onderneming vanaf 350 euro excl. BTW! Indien gewenst kan ook een vertaling in het Engels worden afgeleverd. 

Opgelet: Heb je ook een webshop? Vraag dan ook naar mijn ontwerp van webshop verkoopsvoorwaarden. 

  • eLegal Consulting: your online freelance legal counsel